Miben tudunk segítséget nyújtani ?

A alábbi területeken kínálunk megoldást


 

Segítség az utódlás  előkészítésében

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a családokban az utódlás kérdése, a generációs vagyon átörökítés.    

 Tudatos tervezéssel, amelyhez megfelelő gazdasági és jogi  eszközökkel rendelkezünk, megakadályozható a gyakran negatív kimenetelű folyamat.  A megszerzett családi vagyon kezelése és hasznosítása a tulajdonos szándéka szerint alakulhat úgy életében, mint halála esetén, illetve a szükséges döntései akkor is érvényesülhetnek, amikor számára az irányítás bármilyen okból már nem lehetséges vagy nem kívánatos. Az értékek így generációkon át a tulajdonos akaratának megfelelően megőrizhetőek, a Bizalmi Vagyonkezelés, a Családi Alkotmány, vagy a Family Office eszközeinek felhasználásával.


Öröklés

Amennyiben nem elégszik meg a törvényes öröklés által biztosított lehetőségekkel, vagy sokkal nagyobb ráhatást szeretne magának biztosítani, az öröklés bekövetkezte után a vagyon sorsát illetően.  Meghatározhatja akár 50 évre előre, hogy ki, mikor és milyen mértékben részesülhet a vagyonból és annak hozamaiból, megóvhatja szeretteit az akár évekig tartó hagyatéki eljárás negatív gazdasági következményeivel szemben.


Vállalatfelvásárlások, bonyolult adásvételek 

 Az értékesítés ideje alatt a függő jogi helyzetben, egyik fél által sem befolyásolható vagyonkezelő biztosítja a vagyon védelmét, amíg a kereskedelmi folyamat lezárul.


Cselekvőképességükben korlátozottak érdekeinek hosszú távú képviselete

Amennyiben megoldásra van szüksége a cselekvőképességében korlátozott örökös jövőjének a biztosításában.


Adó tervezés,

Amennyiben az adófizetést generációs szinten kívánja optimalizálni. 


Vagyonvédelem (felelősségkorlátozás)

Azoknak a személyeknek, akik a munkájuk során teljes vagyoni felelősséggel rendelkeznek – orvosok, ügyvédek, vezérigazgatók – szükségük lehet egy biztonságos megoldásra, érdemes alkalmazni a vagyonelkülönítés lehetőségét. A fáradságos munkával megteremtett családi vagyon izolálható. A gazdasági életben esetleges, váratlanul bekövetkező események nem veszélyeztetik az elkülönített - korábban megszerzett vagy örökölt vagyont.


Házassági szerződés kiváltása  

Megoldást kínálunk házassági vagyonjogi szerződés helyett, amellyel nem szükséges a második fél aktív közreműködése, így elkerülhetőek a kellemetlen percek, vagy akár a kapcsolat megszakítása.


Jótékonyság

Ha szeretne jótékonykodni bármilyen célból, de nincs ideje ellenőrizni a felhasználást, ugyanakkor , biztos akar lenni abban, hogy meghatározott céljai maradéktalanul, és maximális hatékonysággal teljesülnek. 


Külföldi tartózkodás

Hosszabb időre külföldre költözik, de szeretné biztosítani, hogy hátra hagyott vagyon elemei megfelelő szakértő gondozásban részesüljenek, hogy megőrizzék értékeit, vagy akár továbbra is jövedelmet termeljenek az ön távollétében a szokásos kényszer értékesítés, vagy szívességi gondozás helyett. 


Anonimitás megőrzése 

Egy piacra történő belépéskor, vagy a versenytársak előtt a vagyonrendelő anonimitásban lehet. A tényleges tulajdonos inkognitóban tud maradni a hatóságok által felügyelt  törvényes módon. A nyilvánosság előtt nem válnak ismertté olyan információk, amelyeket a vagyonrendelő diszkréten szeretne kezelni. 


 Biztosítéki célú felhasználás

 Nem teljesítés esetén a hitelezőnek nagyobb a biztonsága – előbb jut a pénzéhez –, az adósnak kevesebb költséggel jár, mint a bírósági végrehajtási eljárás, mely a bizalmi vagyonkezeléssel teljesen mellőzhető.


 Reorganizáció

 Egy vállalat fizetésképtelensége esetén, a gazdálkodás helyreállítására új hitel nyújtását a magyar csődjog nem engedélyez, így a bizalmi vagyonkezelés beiktatásával a vagyonkezelő lesz a hitel és a beszerzések tulajdonosa. Evvel a megoldással a gazdálkodás visszaállítható, egy esetleges felszámolás esetén kedvezőbb pozíciót biztosít a hitelezőnek, mint kedvezményezettnek.

 .

 

Mi az amivel Nem foglalkozunk


Nem végzünk üzleti jelleggel bizalmi vagyonkezelést, amennyiben az látjuk a személyes egyeztetés során,   hogy Önnek ez a legjobb megoldás, akkor együttműködő partnereink közül a legmegfelelőbbet fogjuk Önnek javasolni, és igény szerint segítjük a folyamat véghezvitelében.

Nem végzünk 2013. évi CCXXXVII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti üzletszerű pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást.